# گل_زرد
گفتم به گل زرد چرا رنگ نی                                           افراد دلتنگ مثل نی من عاشق اویم که رنگم شده زرد                                                   تو عاشق کیستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید