# نی
گفتم به گل زرد چرا رنگ نی                                           افراد دلتنگ مثل نی من عاشق اویم که رنگم شده زرد                                                   تو عاشق کیستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
دلم روی زخمش نمک می زند                                           خودش با خودش نی لبک می زند قلبم کویری پر از تشنگی است                                              که دارد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید