# عشق

افسانه!!!

زندگی عشق است و عشق افسانه نیست                                                          آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست عشق آن نیست که کنارش باشی                                                          عشق آن است که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید

عشق!

در مکتب ما رسم فراموشی نیست                                                     در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست مهر تو اگر به هستی ما افتاد                                             هرگز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
عشق از غبار خواهم شست درخود خروش ها دارم،چون چاه اگرچه خاموشم، می جوشم از درون،هرچند با هیچ کس نمی جوشم گیرم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
پدر معنی تمام زندگی،پدر پاکی و صداقت و فداکاری توصیه بعه تمام کسانی که پدر دارند:قدر فرشته طلایی را بدانید و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید