# انسان_بزرگ
برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد زیرا بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
/ 0 نظر / 8 بازدید