حرف آخر!!

زندگی عجیبه چون تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه،تا نخوای بری کسی نمیگه بمون،تا نری کسی قدر تو نمی دونه و تا نمیری کسی نمی بخشتت. و این طبیعت روزگاره.

 

 

 

به نوشته:میثم منتظری

/ 1 نظر / 3 بازدید
ز.جهان بخش

باد با چراغ خاموش كاري ندارد اگر در سختي هستي بدان كه روشني... شكسپير