عشق!

در مکتب ما رسم فراموشی نیست

                                                    در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست

مهر تو اگر به هستی ما افتاد

                                            هرگز به سرش خیال خاموشی نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید