لباس سفید!

اگر برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه  برای اومدن لباس سفید نمی پوشید.
 

تقدیم به آقای احمد شفیعی
نوسینده :میثم منتظری

/ 0 نظر / 20 بازدید