مهربانی را زمانی یافتم که دختر کوچکی خورشید را در دفتر نقاشی سیاه کشید تا صورت پدر کارگرش نسوزد.

بیاد پدر!

/ 0 نظر / 2 بازدید