ای صمیمی ای دوست!گاه و بی گاه لب پنجره خاطرم میای.

ای قدیمی ای خوب! تو مرا یاب کنی یا نکنی، من به یادت هستم آرزویم همه سر سبزی توست.

/ 1 نظر / 2 بازدید