اشک!

                     

 

                     بنام آنکه اشک را آفرید تا سرزمن داغ آتش نگیرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید