قاصد!

قاصد مرسان مژده به دل زود مبادا                   کم حوصله از لذت پیغام بمیرد
بیاد آقای احمد شفیعی عزیز دل 

/ 0 نظر / 15 بازدید