انتقاد!

از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس باید سوال کرد که چرا در مورد یک کاندیدی که قرار است سکان کشور را در دست گیرد بون تحقیق و بررسی انتخاب و رای می دهند.

علی کردان که برخی از رسانه بیان نمودند که حتی مدرک لیسانس هم ندارد چطور دکترای افتخاری از دانشگاه آکسورد را دارد.

بعد از آن نوبت رحیمی است که اکنون معاون پارلمانی رئیس جمهور است که برخی رسانه ها بیان نمودند که مدرک وی نیز مانند کردان است.

آقای رئیس جمهور به فکر چاره باشید.

نویسنده:میثم منتظری

/ 0 نظر / 2 بازدید