زندگی!!!!

زندگی قطره قطره ذوب می شود،آنچه باقی می ماند دوستی هاست و آنچه دل را می شکند جدایی هاست و آنچه مرحمی بر دل می گذارد خاطره هاست.

به نوشته :میثم منتظری

/ 0 نظر / 3 بازدید