یکی می پرسه اندوه تو از کیست؟

                                                 سبباز سکوت مهبت کیست؟

برایش صادقانه می نویسم

                                       برای آنکه باید باشد و نیست

/ 0 نظر / 11 بازدید