گفتم به گل زرد چرا رنگ نی

                                          افراد دلتنگ مثل نی

من عاشق اویم که رنگم شده زرد

                                                  تو عاشق کیستی که همرنگ منی!

/ 0 نظر / 12 بازدید