لباس سفید!

اگر برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه،برای اومدن باس سفید نمی پوشید.
بیاد آقای احمد شفیعی.
نویسینده:میثم منتظری

/ 0 نظر / 9 بازدید