گفتم

گفتم که دلم بر سر کارت کردم                     هرچیز که داشتم نثارت کردم گفتا توکه باشی بکنی یا نکنی                     این من ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید

قاصد!

قاصد مرسان مژده به دل زود مبادا                   کم حوصله از لذت پیغام بمیردبیاد آقای احمد شفیعی عزیز دل 
/ 0 نظر / 15 بازدید

لباس سفید!

اگر برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه  برای اومدن لباس سفید نمی پوشید.  تقدیم به آقای احمد شفیعینوسینده :میثم منتظری
/ 0 نظر / 12 بازدید

اشک!

                                             بنام آنکه اشک را آفرید تا سرزمن داغ آتش نگیرد.
/ 0 نظر / 7 بازدید
خرداد 90
2 پست
تیر 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
29 پست
خبرنگار
1 پست
امپراتور
1 پست
دایی
1 پست
محمد(ص)
1 پست
اکو
1 پست
دهه_فجر
1 پست
غزه
1 پست
آخردنیا
1 پست
مهدی_(عج)
1 پست
شخصی
2 پست
تردید
1 پست
دنیا
1 پست
فریاد
1 پست
آدم
1 پست
کوه
1 پست
باور
1 پست
راه
1 پست
بن_بست
1 پست
سکوت
1 پست
اندوه
1 پست
بودن
1 پست
صادقانه
1 پست
عاشق
1 پست
نی
1 پست
گل_زرد
1 پست
همرنگ
1 پست
دوست
1 پست
باران
1 پست
چتر
1 پست
خیس
1 پست
دل
1 پست
کویر
1 پست
تشنگی
1 پست
نی_لبک
1 پست
عشق
1 پست
پدر
2 پست
پاکی
1 پست
صداقت
1 پست