یاد پدر

لباس سفید!

اگر برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه  برای اومدن لباس سفید نمی پوشید.
 

تقدیم به آقای احمد شفیعی
نوسینده :میثم منتظری

+   میثم منتظری ; ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٩

عشق!

دریاباش یا گودالی کوچک از آب فرق نمی کند،زلال که باشی آسمان در تو پیدا می شود
 باران باش و ببار و مپرس پیاله خالی از آن کیست.
تقدیم به همسر عزیزم..
نویسنده:میثم منتظری

+   میثم منتظری ; ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٩

آرزو!

                  آزوهایت را برآورده می کند آنکه ابر را تا گل را بخنداند.

+   میثم منتظری ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٩

اشک!

                     

 

                     بنام آنکه اشک را آفرید تا سرزمن داغ آتش نگیرد.

+   میثم منتظری ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٩

لباس سفید!

اگر برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه،برای اومدن باس سفید نمی پوشید.
بیاد آقای احمد شفیعی.
نویسینده:میثم منتظری

+   میثم منتظری ; ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir